Sostenibilitat dels ecoBooks

Els alumnes dels centres d'ensenyament que utilitzen els serveis d'Iddink han aconseguit reutilitzar 157.085 quilograms de paper, un 17% més que el curs anterior. La mitjana reutilitzada per alumne és de 4,37 quilos per estudiant. Aquestes dades, és clar, no inclouen els llibres que els alumnes no han retornat o ho han fet en condicions que no han permès la seva reutilització (ho han fet tard o els han retornat en mal estat).

En el gràfic es pot veure l'evolució del número de quilos de paper reutilitzats. Aquests bons resultats són fruit dels esforços de les quatre parts involucrades:

  • Els centres d'ensenyament: perquè escullen un projecte de sostenibilitat mediambiental en el seu centre escolar.
  • Els docents: perquè, al fer servir els mateixos llibres, permeten la reutilització dels seus alumnes.
  • Els pares: doncs escullen que els seus fills utilitzin llibres reutilitzats (ecoBooks) en lloc de nous i, per tant, que els seus fills participin del projecte de sostenibilitat del centre.
  • Els alumnes: perquè tenen cura dels llibres de forma que els retornen a temps i en bon estat en finalitzar el curs escolar.